The News

“เมกา โพลีเมอร์” จับมือ คลาเรียนท์ มาสเตอร์แบทร์ (ประเทศไทย) จัดอบรม

“เมกา โพลีเมอร์” จับมือ บริษัท คลาเรียนท์ มาสเตอร์แบทร์ (ประเทศไทย)จำกัด จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Read More
เมกาพาทัวร์ 2561 ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

บริษัท เมกา โพลีเมอร์ จำกัด จัดท่องเที่ยวประจำปีพาพนักงานออกพักผ่อนกายา แสวงหาความสุขกันที่ริมหาดเกาะ"เสม็ด"จังหวัดระยอง

Read More